Spausdinti
Spausdinti
Įsigijimo tvarka
 
Nr.
Veiksmas
Terminas
Paaiškinimas
Kaina
1.
Sprendimas dėl būsto kainos
 
Pageidautina, kad klientas kreiptųsi į pardavėją, jau apsisprendęs dėl būsto kainos (būsto paskolos atveju - gavęs preliminarų atsakymą dėl paskolos dydžio iš banko).
 
2.
Būsto pasirinkimas
 
Dėl informacijos apie UAB „Eika" parduodamus būstus prašome kreiptis į UAB „Eika" centrinę būstinę: A.Goštauto 40A, Vilnius
El. p. ,
Mob. 8 616 20540
www.eika.lt
 
3.
Būsto rezervavimas
Galioja 1 savaitę
Būsto rezervacija priimama žodžiu, telefonu 8 616 20540 ar el. paštu . Praėjus 1 savaitei rezervaciją nutraukiama, klientas atskirai neinformuojamas.
 
 
Punktai Nr. 4-7 taikomi tuo atveju, jeigu perkamas būstas yra statomas.
 
 
 
4.
Preliminari būsto pirkimo - pardavimo sutartis
 
Derinama ir pasirašoma su pardavimo vadove Rita Skrupskeliene. Sutartis pasirašoma UAB „Eika" centrinėje būstinėje A.Goštauto 40A, Vilniuje.
 
5.
Avansas
Per 10 kalendorinių dienų nuo Preliminarios sutarties sudarymo
Sutarto dydžio depozitas turi būti sumokėtas į UAB „Eika“ a/s LT627044060001640222 LTL; LT48 7044 0600 0164 0183 EUR, AB "SEB bankas". Nepervedus įnašo per nurodytą terminą laikoma, kad butas pirkėjui nėra parduotas ir lieka pardavėjo nuosavybė.
15% 
6.
Pranešimas Nr. 1: apie atliktų darbų perdavimą
Vėliausiai 2 savaitės iki statybų pabaigos
Tai kvietimas nurodytą dieną atvykti ir priimti atliktus darbus. Klientas informuojamas apie Notarinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datą.
 
7.
Atliktų darbų perdavimas pirkėjui
Pranešime Nr. 1 nurodytą dieną
Atliktų darbų perdavimo metu yra pasirašomas statybos darbų atlikimo aktas. Nuo šios dienos pirkėjas gali pradėti galutinę būsto apdailą.
 
 
Punktas Nr. 8 taikomas tuo atveju, jeigu perkamas būstas yra pastatytas
 
 
 
8.
Rezervacinė sutartis
Per 1 kalendorinę dieną nuo Rezervacinės sutarties sudarymo
Sutarto dydžio užstatas turi būti sumokėtas į UAB „Eika“ a/s LT627044060001640222 LTL; LT48 7044 0600 0164 0183 EUR, AB "SEB bankas". Nepervedus pinigų per nurodytą terminą laikoma, kad pirkėjas atsisako ketinimų įsigyti turtą. Užstatas negrąžinamas.
10 000 Lt
8a
Klientas sumoka už būstą pagal sutartą grafiką
Pagal grafiką preliminarioje arba rezervacinėje sutartyje
Klientas sumoka pinigus tuo atveju, jei būstą įsigijasavo lėšomis.
 
8b
Klientas pasirašo susitarimą su banku dėl būsto paskolos
 
Klientas pasirašo susitarimą tuo atveju, jei būsto įsigijimas su būsto paskola iš banko.
 
9a.
Notarinė būsto pirkimo - pardavimo sutartis
Ne vėliau kaip mėnuo nuo Būsto perdavimo datos
Pasirašoma nurodytame notarų biure. Notarines išlaidas apmoka klientas.
0,5 proc. nuo turto vertės - juridiniams asmenims
0,45 proc. nuo turto vertės - fiziniams asmenims
9b.
Pastato priežiūros išlaidų bei būsto paslaugų apmokėjimo sutartis
 
Pirkėjas pasirašo sutartį su pastatą administruojančia įmone. Jis taip pat pradeda mokėti už komunalines paslaugas.
 
10.
Būsto paskolos sutartis
 
Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo-pardavimo sutartį bankui, pasirašo būsto paskolos sutartį. Atsiskaitymas už įsigytą būstą su UAB „Eika“ įvykdomas, , kai pirkėjas atlieka šiuos veiksmus:
 
11.
Turto registravimas
 
Turtas registruojamas VĮ „Registrų centre".
80 - 300 Lt
12.
Turto vertinimas
 
Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai.
200 - 350 Lt
13.
Turto draudimas
 
Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje.
~200 Lt/metus
14.
Įkeitimo lakšto registravimas
 
Įkeitimo lakštą hipotekoje registruoja pasirinktas notaras.
100 - 500 Lt - juridiniams asmenims
50 - 600 Lt - fiziniams asmenims
15.
Visiškas kliento atsiskaitymas su UAB „Eika"
Per 30 d. nuo Notarinės sutarties
Klientas privalo per 30 d. nuo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos atlikti 12-15 veiksmus, kad bankas galėtų pervesti pinigus už įsigytą turtą.
 
16.
Pranešimas Nr. 2: dėl visiško atsiskaitymo
Per 30 d. nuo pinigų pervedimo į UAB „Eika" sąskaitą
Pirkėjui įteikiama pažyma UAB "Eika" centrinėje būstinėje apie visišką atsiskaitymą.