• Titulinis
 • Karjera
 • EIKA praktika
  Darbo pobūdis

  UAB EIKA kviečia 3 kurso studentus atlikti praktiką UAB EIKA ar jos grupės įmonėse

  ir laimėti vardines UAB „EIKA“ stipendijas pirmajam 2018 m. mokslo semestrui.

  Praktiką siūlome atlikti pagal šias pasirinktas temas:

   

  1. Praktika statybų padalinyje (praktika statybos aikštelėse)
  2. 1 Statybos darbų organizavimas ir valdymasStatybos planavimas – statybos grafikų sudarymo pagrindai, naudojama programinė įranga, statybos grafikų kontrolė;
  • Operatyvinis statybos procesų valdymas;
  • Finansai statybos aikštelėje – ką apie juos ir jų valdymą turi žinoti statybos inžinierius?
  • Darbų kiekių skaičiavimai – jų svarba ir įtaka statybos procesų planavimui ir finansų valdymui.
   1. 2 Statybos techninė priežiūra
  • Statybos techninės priežiūros pagrindai;
  • Statybos darbų kokybę reglamentuojantys dokumentai;
  • Praktinės darbų kokybės tikrinimo užduotys – dalyvavimas statybos techninės priežiūros procese.
  1. Praktika projektavimo valdymo padalinyje
  • Kada prasideda ir kada baigiasi projektavimo procesas?
  • Ar projektavimą galime skirstyti atskirais etapais? Kokie jie?
  • Projektavimo proceso planavimo ypatumai – kokie jie?
  • Projektavimo uždaviniai – kokie jie?
  • Kodėl projektavimo procesų organizavime ir valdyme dalyvaujantis architektas/inžinierius turi žinoti statybos ekonomikos pagrindus?
  • Projekto sprendinių tiesioginė ir netiesioginė įtaka būsimos statybos kainai – kaip tai suvaldyti?
  • Tiesioginis dalyvavimas rengiant su projektavimo procesu susijusius dokumentus.
  1. Praktika projektavimo padalinyje
  • Viso projekto ir atskirų projekto dalių sudėtis ir apimtis;
  • Projektavimo užduotis – jos svarba ir įtaka projektavimo kokybei bei trukmei;
  • Vienų projekto dalių sprendimų įtaka kitoms projekto dalims;
  • Vadovavimas projekto rengimui – projekto vadovo pagrindiniai uždaviniai;

  Konkretus dalyvavimas atskirų projekto dalių projektavime

  Reikalavimai

  Studentai į praktiką bus priimti atrankos būdu (pokalbiai, rekomendacijos).

  Mes jums siūlome

  Aktyviausiems, žingeidžiausiems ir darbščiausiems praktikantams bus skirtos vardinės

  UAB „Eika“ stipendijos.

  Vardinių stipendijų laimėtojus išrinks UAB EIKA praktikos vadovai.

  Darbo laikas

  Pirmasis 2018 m. mokslo semestras.

  CV siųskite el. paštu: info@eika.lt

  Nepraleiskite rinkos naujienų!