Solo Society City House Vilnius
METŲ LAIKAIlaisvų butų: 82
MĖLYNI VILKAIlaisvų butų: 111
ŠV. STEPONO BALTAS LAPASlaisvų butų: 9
MINDAUGO BALTAS LAPASlaisvų butų: 9
BAJORŲ ALĖJOS