• Statinių energinių-techninių auditų rengimas;
 • Investicinių projektų rengimas;
 • Renovavimo galimybių įvertinimas:
  • Atskirų statinių (statinių grupių) renovavimo galimybių įvertinimas;
  • Teritorijų (kvartalų) kompleksinės modernizavimo galimybių įvertinimas;
  • Galimų finansavimo alternatyvų įvertinimas;
  • Skirtingų renovavimo įgyvendinimo modelių parinkimas bei analizė;
  • Renovavimo poreikio pagrindimas.
 • Renovavimo techninių priemonių parinkimas:
  • Energiją taupančių priemonių parinkimas;
  • Statinių eksplotacines ir ilgaamžiškumo savybes gerinančių priemonių parinkimas;
  • Techninių sprendimų alternatyvų analizė.
 • Renovavimo projekto finansinis-ekonominis įvertinimas:
  • Investicijų poreikio nustatymas;
  • Projekto finansavimo planų sudarymas;
  • Finansinio gyvybingumo ir atsiperkamumo skaičiavimai;
  • Projekto įgyvendinimo rizikos įvertinimas;
  • Galimų finansavimo šaltinių įvertinimas;
  • Projekto sukuriamos naudos pagrindimas.
 • Konsultavimas pastatų renovavimo klausimais;
 • Renovavimo projektinės dokumentacijos rengimas;
 • Paraiškų rengimas ES, valstybės ar savivaldybių skiriamai paramai gauti;
 • Renovavimo darbų atlikimas / organizavimas;
 • Renovavimo projektų valdymas ir techninė priežiūra.