• Projektavimo valdymas:
  • Projektinių sprendimų revizavimas ir pasiūlymai dėl jų optimizavimo statybos kaštų atžvilgiu.
 • Rangos darbų konkursų organizavimas ir sutarčių ruošimas:
  • Rangos darbų pirkimo konkursų organizavimas ir vykdymas, konkursinės dokumentacijos rengimas;
  • Konkursinių pasiūlymų analizė, išvadų bei rekomendacijų teikimas;
  • Užsakovo interesų atstovavimas derybose su potencialiais rangovais, teisinių konsultacijų teikimas;
  • Rangos sutarčių rengimas ir jų vykdymo kontrolė.
 • Statybos valdymas:
  • Statybos darbų kalendorinių grafikų sudarymas ir vykdymo kontrolė;
  • Objekto biudžeto sudarymas ir vykdymo kontrolė;
  • Statybos organizavimas ir valdymas;
  • Užsakovo interesų atstovavimas santykiuose su rangovais/tiekėjais;
  • Statybinių/apdailos medžiagų ir gaminių parinkimas ir tiekimo organizavimas;
  • Konsultacijų ar rekomendacijų teikimas statybos organizavimo ir valdymo klausimais.