• Statinių ir statybos techninės priežiūros organizavimas ir vykdymas
  • Statinių ekspertizė – techninės būklės ir atitikimo esminiams reikalavimams įvertinimas
  • Statinių statybos defektai – vertinimas ir ekspertiniai tyrimai:
    • Statybos defektų ekspertiniai tyrimai: priežasčių nustatymas, išvados ir rekomendacijos dėl defektų šalinimo būdų/metodų, defektų šalinimo sąmatiniai skaičiavimai, defektų šalinimo priežiūra;
    • Termovizija: statinio vietų, kuriose yra didžiausi šilumos nuostoliai, nustatymas;
    • Vamzdynų ir kanalų videotyrimai: esamos būklės vertinimas, defektų nustatymas;
    • Patalpų vidaus komforto parametrai: temperatūros, drėgmės, apšviestumo, oro apykaitos matavimai ir išvados/rekomendacijos.