• Titulinis
 • Būsto įsigijimo tvarka

  Skaitydami žemiau pateiktą lentelę susipažinsite su būsto įsigijimo tvarka:

   Nr. 
   Veiksmas
   Paaiškinimas
   Suma
   1.
   BŪSTO PASIRINKIMAS
   Klientas kreipiasi į EIKA pardavimo atstovus, apžiūri jį dominančius projektus ir jo poreikius atitinkančius butus bei išsirenka jam patinkantį būstą.
   2.
   SPRENDIMAS DĖL BŪSTO ĮSIGIJIMO
   Klientas, apsisprendęs dėl būsto, kurį nori įsigyti, pilnos apdailos įrengimo ir būsto įsigijimui skiriamos sumos, kreipiasi į EIKA pardavimo atstovą (tuo atveju, kada imama paskola būstui įsigyti, klientas kreipiasi gavęs preliminarų atsakymą dėl paskolos dydžio iš banko).
   3.
   BŪSTO REZERVAVIMAS
   Žodinė, nemokama būsto rezervacija priimama susisiekus su EIKA pardavimo atstovais ir nurodžius, kurį butą norite rezervuoti. Ji galioja 1 savaitę. Norint įsigyti rezervuotą būstą, reikia susisiekti su EIKA pardavimo atstovu ir informuoti apie savo sprendimą. Kitu atveju, praėjus vienai savaitei, rezervacija yra nutraukiama automatiškai, klientas atskirai apie tai neinformuojamas.
   PUNKTAI NR. 4 – 7 TAIKOMI TUO ATVEJU, JEIGU PERKAMAS BŪSTAS YRA STATOMAS
   4.
   PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
   Preliminari būsto pirkimo – pardavimo sutartis yra derinama ir pasirašoma su EIKA pardavimo atstovu pardavimo biuruose arba kitoje, su pardavimo atstovu sutartoje, vietoje.
   5.
   AVANSAS
   Sutarto dydžio depozitas turi būti sumokėtas į sąskaitą, nurodytą Preliminarioje sutartyje, per 10 kalendorinių dienų nuo Preliminarios sutarties pasirašymo. Nepervedus įnašo per nurodytą terminą, laikoma, kad butas pirkėjui nėra parduotas ir lieka pardavėjo nuosavybe. Tokiu atveju buto pardavimas neįvyksta ir rezervacija nutraukiama, pirkėjas atskirai neinformuojamas apie nutrauktą sutartį, o butas gali būti parduodamas kitam pirkėjui.
   15 % nuo perkamo turto vertės
   6.
   PRANEŠIMAS NR. 1.: APIE ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMĄ
   Vėliausiai prieš 2 savaites iki statybos darbų pabaigos gaunamas kvietimas nurodytą dieną atvykti ir priimti atliktus darbus. Šiuo pranešimu klientas informuojamas ir apie Notarinės pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo datą.
   7.
   ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS PIRKĖJUI
   Atliktų darbų perdavimo metu yra pasirašomas statybos darbų atlikimo aktas. Nuo šios dienos pirkėjas gali pradėti būsto apdailą. Taip pat nuo būsto perdavimo pirkėjas yra atsakingas už visas eksploatacines ir administracines būsto išlaidas.
   PUNKTAI NR. 8 – 10 TAIKOMI TUO ATVEJU, JEIGU PERKAMAS BŪSTAS YRA PASTATYTAS
   8.
   REZERVACINĖ SUTARTIS
   Pasirašoma rezervacinė sutartis ir per 1 – 3 kalendorines dienas pirkėjas sumoka sutarto dydžio užstatą į sutartyje nurodytą sąskaitą. Šis užstatas negrąžinamas. Nepervedus pinigų per nurodytą terminą, laikoma, kad pirkėjas atsisako ketinimų įsigyti turtą. Tokiu atveju turtas nėra rezervuojamas ir gali būti parduodamas kitam pirkėjui.
   4 000 Eur, arba kita, sutartyje nurodyta suma
   9.
   KLIENTAS SUMOKA UŽ BŪSTĄ PAGAL SUTARTĄ GRAFIKĄ
   Klientas sumoka pinigus pagal grafiką rezervacinėje, preliminarioje arba notarinėje sutartyje nurodyta tvarka.
   10.
   KLIENTAS PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS
   Jeigu būstas įsigyjamas naudojantis paskola, bankas suformuoja klientui pasiūlymą arba išduoda garantinį raštą dėl kredito suteikimo.
   11.
   NOTARINĖ BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
   Notarinė būsto pirkimo – pardavimo sutartis pasirašoma nurodytame notarų biure ne vėliau kaip 1 mėnuo po būsto perdavimo datos. Notarines išlaidas apmoka klientas.
   0,5 % nuo turto vertės – juridiniams asmenims;
   0,45 % nuo turto vertės – fiziniams asmenims
   12.
   PASTATO PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ BEI BŪSTO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS
   Pirkėjas, pasirašydamas būsto įsigijimo sutartį, perima iš EIKOS pastato priežiūros išlaidas bei būsto paslaugų apmokėjimo įsipareigojimus ir pasirašo sutartį su pastatą administruojančia įmone. Įsipareigojimai galioja tol, kol namo gyventojų balsų dauguma nepasirenka kito administratoriaus. Būsto pirkėjui pradedamos teikti komunalinės paslaugos, už kurias jis moka tiesiogiai paslaugų tiekėjui arba namo administratoriui.
   13.
   PASTATO ENERGINIS SERTIFIKATAS
   Prieš pasirašydamas su pardavėju Notarinę būsto pirkimo – pardavimo sutartį, pirkėjas yra supažindinamas su pastatui išduotu energinio naudingumo sertifikatu.
   14.
   BŪSTO PASKOLOS SUTARTIS
   Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo – pardavimo sutartį bankui, pasirašo su juo būsto paskolos sutartį. Sutarties administravimo mokestis mokamas pagal banko įkainius. Atsiskaitymas už įsigytą būstą įvykdomas, kai pirkėjas atlieka šiuos veiksmus.
   15.
   TURTO REGISTRAVIMAS
   Turtas registruojamas VĮ REGISTRŲ CENTRE.
   25 – 200 Eur
   16.
   TURTO VERTINIMAS
   Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai.
   60 – 100 Eur
   17.
   TURTO DRAUDIMAS
   Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje.
   30 – 100 Eur per metus
   18.
   ĮKEITIMO LAKŠTO REGISTRAVIMAS
   Įkeitimo lakštą hipotekoje registruoja pasirinktas notaras.
   30 – 150 Eur – juridiniams asmenims;
   15 – 180 Eur – fiziniams asmenims
   19.
   VISIŠKAS KLIENTO ATSISKAITYMAS SU PARDAVĖJU
   Klientas privalo per 30 d. nuo Notarinės sutarties pasirašymo atlikti 15 – 18 punktuose įvardintus veiksmus, kad bankas galėtų pervesti pinigus už įsigytą turtą.
   20.
   PRANEŠIMAS NR. 2: DĖL VISIŠKO ATSISKAITYMO
   Jeigu pirkėjui reikalinga pažyma apie visišką atsiskaitymą, per 30 d. nuo pinigų pervedimo į sąskaitą pirkėjas kreipiasi į pardavėją. Pažyma paruošiama per  5 d. d. ir ją galima atsiimti centrinėje EIKA būstinėje arba, kliento pageidavimu, ji gali būti išsiųsta registruotu paštu nurodytu adresu. Išduota pažyma turi būti registruota VĮ REGISTRŲ CENTRE.
  Nepraleiskite rinkos naujienų!