• Titulinis
  • Grupės naujienos
  • Dėl įmonės ir kapitalo atskyrimo

    2019 m. spalio 25 d. buvo sudarytos UAB EIKA atskyrimo sąlygos. Tokiu būdu pradėtas įmonės reorganizavimas, kurio būdas – atskyrimas. Jam baigiantis veiklą tęs UAB EIKA ir veiklą pradės naujai įsteigta įmonė UAB AVI INVEST LT.  Po reorganizavimo veiklą tęsiančios UAB EIKA atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtas turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai pereina naujai įsteigtai ir veiklą pradėsiančiai įmonei UAB AVI INVEST LT. Atskyrimas vykdomas UAB EIKA akcininkų sprendimu siekiant panaikinti vienos iš akcininkių Aldutės Popovienės akcijų dalį UAB EIKA įstatiniame kapitale ir neatlygintinai ją iškeisti į paprastąsias vardines UAB AVI INVEST LT akcijas.

    Po atskyrimo UAB EIKA akcininkais lieka Robertas Dargis, Violeta Dargienė ir Domas Dargis. Darbuotojai po atskyrimo į naują bendrovė nėra perkeliami, jokių darbo santykių pakeitimų nenumatyta.