• Titulinis
 • Grupės naujienos
 • Įmonių grupė “Eika” atnaujino verslo valdymo sistemas
  Įgyvendinant projektą “UAB “Eika” veiklos optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimą” (projekto kodas VP2-2.1-ŪM-02-K-03-011), buvo atnaujinta įmonės „Eika“ IT infrastruktūra,  modernizuota programinė įranga ir sukurti papildomi moduliai įmonės finansų, statybos rangos sutarčių, nekilnojamojo turto, butų pardavimo ir personalo valdymui. Atskiri moduliai buvo sujungti į vieningą sistemą.
   
  Projektui suteiktas finansavimas pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT". Įgyvendinto projekto vertė – 268 925 litai, iš kurių 132 745 litus sudarė Europos Sąjungos lėšos.
   
  Įgyvendinus projektą įmonėje „Eika“ sukurta ir įdiegta verslo valdymo sistema, atnaujinta kompiuterinė technika bei programinė įranga. Verslo valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas pagerins įmonės teikiamų paslaugų kokybę bei paspartins darbo procesus.
   
   
  Daugiau informacijos:
  Rasa Pečiulaitė
  Projektų vadovė
  Tel. +370 5 2045 811
  Faks. +370 5 2514 256
  El. p. r.peciulaite@eika.lt
  www.eika.lt