• Titulinis
 • Grupės naujienos
 • Įmonių grupė „Eika“ įsidiegė LEAN standartą projektų valdyme
  Įgyvendinant ES paramos projektą „UAB „Eika“ veiklos optimizavimas diegiant LEAN standartą“  (projekto kodas  VP2-2.1-ŪM-03-K-02-184), buvo sukurtas ir įdiegtas tarptautinis LEAN standartas projektų valdyme.
   
  Projektui suteiktas finansavimas pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“  VP2-2.1-ŪM-03-K priemonės „Procesas LT“. Įgyvendinto projekto vertė – 129 000 litais (37 361 euras), iš kurių 64 500 (18 681 euras) litai sudarė Europos Sąjungos lėšos.
   
  Įgyvendinus projektą įmonėje „Eika“ nekilnojamo turto projektų valdymas tapo standartizuotu ir efektyviu procesu leidžiančiu mažinti laiko sąnaudas ir kaštus. Sėkmingą standarto įdiegimą rodo įmonės veiklos plėtra. Įmonė „Eika“ šiais metais pradėjo teikianti nekilnojamų projektų valdymo paslaugą į išorę.
   
   
  Daugiau informacijos:
   
  Rasa Pečiulaitė
  Projektų vadovė
  Tel.:+370 5 2045 811
  Faks. +370 5 2514 256
  El. p. r.peciulaite@eika.lt
  www.eika.lt