• Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas;
  • Pastatų energijos vartojimo auditas ir investiciniai projektai;
  • Pastatų energijos išteklių valdymas (BMS);
  • Kompleksinis pastatų energijos sąnaudų mažinimo modelis (ESCO);
  • Konsultacijos pastatų energinio efektyvumo klausimais;