• Teritorijų planavimo dokumentų rengimas (detalieji, specialieji ir bendrieji planai)