• Konsultacijos projektų finansavimo galimybių klausimais;
  • Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPP) taikymo galimybių analizė;
  • Rizikos vertinimas ir kitų privalomųjų vertinimų ir studijų atlikimas;
  • Dokumentų projektų rengimas VPP srityje;
  • Pagalba organizuojant ir vertinant VPP konkursus;
  • VPP objektų teritorijų planavimo, projektavimo ir įgyvendinimo valdymas.