• Titulinis
 • Įsigijimo tvarka

  Būsto pasirinkimas

  Klientas kreipiasi į EIKA pardavimo atstovus, apžiūri jį dominančius projektus ir jo poreikius atitinkančius butus bei išsirenka jam patinkantį būstą.

  Sprendimas dėl būsto įsigijimo

  Klientas, apsisprendęs dėl būsto, kurį nori įsigyti, pilnos apdailos įrengimo ir būsto įsigijimui skiriamos sumos, kreipiasi į EIKA pardavimo atstovą (būsto paskolos atveju – gavęs preliminarų atsakymą dėl paskolos dydžio iš banko).

  Būsto rezervavimas

  Žodinė būsto rezervacija priimama susisiekus su EIKA pardavimo atstovais ir nurodžius, kurį butą norite rezervuoti. Ji galioja 1 savaitę. Norint įsigyti rezervuotą būstą, reikia susisiekti su EIKA pardavimo atstovu ir informuoti apie savo sprendimą. Kitu atveju, praėjus vienai savaitei, rezervacija yra nutraukiama automatiškai, klientas atskirai apie tai neinformuojamas.

  Nr. Veiksmas Paaiškinimas Suma
  1 PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

  Preliminari būsto pirkimo – pardavimo sutartis yra derinama ir pasirašoma su EIKA pardavimo atstovu pardavimo biuruose arba kitoje, su pardavimo atstovu sutartoje, vietoje.

  2 UŽSTATAS

  Sutarto dydžio užstatas turi būti sumokėtas į sąskaitą, nurodytą Preliminarioje sutartyje, per 10 kalendorinių dienų nuo Preliminarios sutarties pasirašymo arba dalimis pagal su pardavėju sutartą grafiką.

  15 % nuo perkamo turto vertės
  3 PRANEŠIMAS NR. 1.: DĖL BŪSTO PERDAVIMO

  Vėliausiai prieš 2 savaites iki statybų pabaigos arba sutartą dieną, jeigu namas yra pastatytas, gaunamas kvietimas nurodytą dieną atvykti ir priimti atliktus darbus - pasirašyti apžiūros aktą. Šiuo pranešimu klientas informuojamas ir apie Notarinės pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo datą.

  4 BŪSTO PERDAVIMAS PIRKĖJUI

  Atliktų darbų perdavimo metu yra pasirašomas apžiūros aktas. Nuo šios dienos pirkėjas gali pradėti būsto apdailą. Taip pat nuo būsto perdavimo pirkėjas yra atsakingas už visas eksplotacines ir administracines būsto išlaidas. Būsto pirkėjui pradedamos teikti komunalinės paslaugos, už kurias jis moka tiesiogiai paslaugų tiekėjui arba namo administratoriui.

  5 KLIENTAI PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS

  Klientas sumoka pinigus pagal grafiką rezervacinėje, preliminarioje arba notarinėje sutartyje nurodyta tvarka.

  6 KLIENTAS PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS

  Jeigu būstas įsigyjamas naudojantis paskola, bankas suformuoja klientui pasiūlymą arba išduoda garantinį raštą dėl kredito suteikimo.

  7 TURTO VERTINIMAS

  Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai.

  100 - 150 €
  8 PASTATO ENERGINIS SERTIFIKATAS

  Prieš pasirašydamas su pardavėju Notarinę būsto pirkimo - pardavimo sutartį, pirkėjas yra supažindinamas su pastatui išduotu energinio naudingumo sertifikatu.

  9 NOTARINĖ BŪSTO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

  Notarinė būsto pirkimo - pardavimo sutartis pasirašoma nurodytame notaro biure ne vėliau kaip 1 mėnuo po būsto perdavimo pirkėjui datos. Notarines išlaidas apmoka klientas.

  0,5 % nuo turto vertės - juridiniams asmenims; 0,45 % nuo turto vertės - fiziniams asmenims
  10 TURTO REGISTRAVIMAS

  Turto nuosavybė registruojama VĮ „Registrų centras“. Nuosavybę registruoja notaras.

  25 – 200 €
  11 BŪSTO PASKOLOS SUTARTIS

  Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo - pardavimo sutartį bankui, pasi rašo su juo būsto paskolos sutartį. Sutarties administravimo mokestis mokamas pagal banko įkainius. Atsiskaitymas už įsigytą būstą įvykdomas, kai pirkėjas atlieka šiuos veiksmus:

  0,2 - 0,4 % nuo paskolos sumos
  12 TURTO DRAUDIMAS

  Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje.

  30 - 100 € per metus
  13 ĮKEITIMO LAKŠTO REGISTRAVIMAS

  Įkeitimo lakštą hipotekoje registruoja pasirinktas notaras.

  0,3 % nuo turto vertės + 50 € - juridiniams asmenims; 0,2 % + 50 € - fiziniams asmenims
  14 VISIŠKAS KLIENTO ATSISKAITYMAS SU PARDAVĖJU

  Klientas privalo per 30 d. nuo Notarinės sutarties pasirašymo atlikti 9 - 13 punktuose įvardintus veiksmus, kad bankas galėtų pervesti pinigus už įsigytą turtą.

  15 PRANEŠIMAS NR. 2: DĖL VISIŠKO ATSISKAITYMO

  Per 30 d. nuo pinigų pervedimo į pardavėjo sąskaitą, pirkėjas kreipiasi į pardavėją dėl pažymos apie visišką atsiskaitymą. Pažyma paruošiama per 5 d.d. ir ją galima atsiimti centrinėje EIKA būstinėje arba, kliento pageidavimu, gali būti išsiųsta registruotu paštu nurodytu adresu. Išduota pažyma turi būti registruota VĮ „Registrų centras“.

  16 PO NOTARINĖS SUTARTIES PASIRAŠYMO

  Pirkėjas, pasirašęs Notarinę būsto pirkimo - pardavimo sutartį, sudaro tiesioginę paslaugų sutartį su elektrą, šilumą, vandenį tiekiančiomis įmonėmis ir namo administratoriumi.

  Servico - namo adminsitratorius. Sutartis pasirašoma pasirašant notarinę sutartį.
  Ignitis- elektros energijos teikimas.
  1. Užsiregistruoti https://e.ignitis.lt/prisijungti#/registracija
  2. https://www.manoelektra.lt/Paraiskos/PrasymoForma
  3. Užpildžius kontaktinius duomenis skiltyje “Sutartis, prie kurios prijungiamas objektas” pasirinkti “Sudaryti naują (atskirą) sutartį objektui”.
  4. Pridėti reikiamus dokumentus - Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą (darbų atlikimo aktas, kurį pasirašė pirkėjas su pardavėjo atstovu buto perdavimo pirkėjui metu) punkte “I. Patalpų savininko/nuomininko pasikeitimo atveju”.
  5. Laukite patvirtinimo el. Paštu.
  6. Kilus klausimams pildant paraišką sutarčiai prašome kreiptis į Ignitis.
  Esant poreikiui galite nuvykti į Ignitis būstinę esančią Viršuliškių skg. 34 ir pasirašyti sutartį.
  Vilniaus šilumos tinklai - šildymas ir karštas vanduo.
  Po 100% namo baigtumo įregistravimo per 3 mėnesius namo administratorius perduoda šilumos ir karšto vandens apskaitą Vilniaus šilumos tinklams. Vilniaus šilumos tinklai klientams sąskaitą atsiunčia el. paštu arba į pašto dėžutę.
  Kilus klausimams dėl šildymo ir karšto vandens kreipkitės į:
  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Tel. nr. 1840
  El. p. adresas: info@chc.lt
  Spaudos g. 6-1, Vilnius
  Vilniaus vandenys – šaltas vanduo.
  Po 100% namo baigtumo įregistravimo per 12 mėnesių namo administratorius perduoda šalto vandens apskaitą Vilniaus vandenims. Vilniaus Vandenys klientams sutartį atsiunčia el. paštu.
  Kilus klausimams dėl šalto vandens tiekimo kreipkitės į:
  UAB „Vilniaus vandenys“ kontaktai informacijai: Tel. nr. 1889
  El. p. adresas: info@vv.lt
  SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ – komunalinių atliekų tvarkymas.
  Pirmoji sąskaita už komunalinių atliekų tvarkymą bus siunčiama į pašto dėžutę, vėliau savitarnoje galima pasirinkti gauti sąskaitas el. paštu.

  Nr. Veiksmas Paaiškinimas Suma
  1 REZERVACINĖ SUTARTIS Pasirašoma rezervacinė sutartis ir per 1 – 3 kalendorines dienas pirkėjas sumoka sutarto dydžio užstatą į sutartyje nurodytą sąskaitą. Šis užstatas negrąžinamas. Nepervedus pinigų per nurodytą terminą, laikoma, kad pirkėjas atsisako ketinimų įsigyti turtą. Tokiu atveju turtas nėra rezervuojamas ir gali būti parduodamas kitam pirkėjui. 4 000 Eur arba kita sutartyje nurodyta suma
  2 KLIENTAS SUMOKA UŽ BŪSTĄ PAGAL SUTARTĄ GRAFIKĄ Klientas sumoka pinigus pagal grafiką rezervacinėje, preliminarioje arba notarinėje sutartyje nurodyta tvarka.
  3 KLIENTAS PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS Jeigu būstas įsigyjamas naudojantis paskola, bankas suformuoja klien tui pasiūlymą arba išduoda garantinį raštą dėl kredito suteikimo.
  4 NOTARINĖ BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Notarinė būsto pirkimo - pardavimo sutartis pasirašoma nurodytame notaro biure ne vėliau kaip 1 mėnuo po būsto perdavimo pirkėjui datos. Notarines išlaidas apmoka klientas. 0,5 % nuo turto vertės - juridiniams asmenims 0,45 % nuo turto vertės - fiziniams asmenims
  5 PASTATO PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ BEI BŪSTO PAS LAUGŲ APMOKĖJIMAS Pirkėjas, pasirašydamas būsto įsigijimo sutartį, pasirašo sutartį su pastatą administruojančia įmone. Įsipareigojimai ga lioja tol, kol namo gyventojų balsų dauguma nepasirenka kito adminis tratoriaus.
  6 PASTATO ENERGINIS SERTIFIKATAS Prieš pasirašydamas su pardavėju Notarinę būsto pirkimo - pardavi mo sutartį, pirkėjas yra supažindinamas su pastatui išduotu energinio naudingumo sertifikatu.
  7 BŪSTO PASKOLOS SUTARTIS Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo - pardavimo sutartį bankui, pasi rašo su juo būsto paskolos sutartį. Sutarties administravimo mokestis mokamas pagal banko įkainius. Atsiskaitymas už įsigytą būstą įvykdo mas, kai pirkėjas atlieka šiuos veiksmus: 0,2 - 0,4 % nuo paskolos sumos
  8 TURTO REGISTRAVIMAS Turto nuosavybė registruojama VĮ „Registrų centras“. Nuosavybę registruoja notaras. 25 - 200 €
  9 TURTO VERTINIMAS Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai. 100 - 150 €
  10 TURTO DRAUDIMAS Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje. 30 - 100 € per metus
  11 ĮKEITIMO LAKŠTO REGISTRAVIMAS Įkeitimo lakštą hipotekoje registruoja pasirinktas notaras. 0,3 % nuo turto vertės + 50 € - juridiniams asmenims; 0,2 % + 50 € - fiziniams asmenims
  12 VISIŠKAS KLIENTO ATSISKAITYMAS SU PARDAVĖJU Klientas privalo per 30 d. nuo Notarinės sutarties pasirašymo atlikti 11 - 16 punktuose įvardintus veiksmus, kad bankas galėtų pervesti pinigus už įsigytą turtą.
  13 PRANEŠIMAS NR. 2: DĖL VISIŠKO ATSISKAITYMO Per 30 d. nuo pinigų pervedimo į pardavėjo sąskaitą, pirkėjas kreipiasi į pardavėją dėl pažymos apie visišką atsiskaitymą. Pažyma paruošiama per 5 d.d. ir ją galima atsiimti centrinėje EIKA būstinėje arba, kliento pageidavimu, gali būti išsiųsta registruotu paštu nurodytu adresu. Išduota pažyma turi būti registruota VĮ „Registrų centras“.
  Nepraleiskite rinkos naujienų!