• Home
 • Įsigijimo tvarka

  Būsto pasirinkimas

  Klientas kreipiasi į EIKA pardavimo atstovus, apžiūri jį dominančius projektus ir jo poreikius atitinkančius butus bei išsirenka jam patinkantį būstą.

  Sprendimas dėl būsto įsigijimo

  Klientas, apsisprendęs dėl būsto, kurį nori įsigyti, pilnos apdailos įrengimo ir būsto įsigijimui skiriamos sumos, kreipiasi į EIKA pardavimo atstovą (būsto paskolos atveju – gavęs preliminarų atsakymą dėl paskolos dydžio iš banko).

  Būsto rezervavimas

  Žodinė būsto rezervacija priimama susisiekus su EIKA pardavimo atstovais ir nurodžius, kurį butą norite rezervuoti. Ji galioja 1 savaitę. Norint įsigyti rezervuotą būstą, reikia susisiekti su EIKA pardavimo atstovu ir informuoti apie savo sprendimą. Kitu atveju, praėjus vienai savaitei, rezervacija yra nutraukiama automatiškai, klientas atskirai apie tai neinformuojamas.

  No.. Action Information Cost
  1 PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

  Preliminari būsto pirkimo – pardavimo sutartis yra derinama ir pasirašoma su EIKA pardavimo atstovu pardavimo biuruose arba kitoje, su pardavimo atstovu sutartoje, vietoje.

  2 AVANSAS

  Sutarto dydžio depozitas turi būti sumokėtas į sąskaitą, nurodytą Preliminarioje sutartyje, per 10 kalendorinių dienų nuo Preliminarios sutarties pasirašymo. Nepervedus įnašo per nurodytą terminą, laikoma, kad butas pirkėjui nėra parduotas ir lieka pardavėjo nuosavybe. Tokiu atveju buto pardavimas neįvyksta ir rezervacija nutraukiama, pirkėjas atskirai neinformuojamas apie nutrauktą sutartį, o butas gali būti parduodamas kitam pirkėjui.

  15 % nuo perkamo turto vertės
  3 PRANEŠIMAS NR. 1.: APIE ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMĄ

  Vėliausiai prieš 2 savaites iki statybos darbų pabaigos gaunamas kvietimas nurodytą dieną atvykti ir priimti atliktus darbus. Šiuo pranešimu klientas informuojamas ir apie Notarinės pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo datą.

  4 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS PIRKĖJUI

  Atliktų darbų perdavimo metu yra pasirašomas statybos darbų atlikimo aktas. Nuo šios dienos pirkėjas gali pradėti būsto apdailą. Taip pat nuo būsto perdavimo pirkėjas yra atsakingas už visas eksploatacines ir administracines būsto išlaidas.

  5 KLIENTAS SUMOKA UŽ BŪSTĄ PAGAL SUTARTĄ GRAFIKĄ

  Klientas sumoka pinigus pagal grafiką rezervacinėje, preliminarioje arba notarinėje sutartyje nurodyta tvarka.

  6 KLIENTAS PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS

  Jeigu būstas įsigyjamas naudojantis paskola, bankas suformuoja klientui pasiūlymą arba išduoda garantinį raštą dėl kredito suteikimo.

  7 NOTARINĖ BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

  Notarinė būsto pirkimo – pardavimo sutartis pasirašoma nurodytame notarų biure ne vėliau kaip 1 mėnuo po būsto perdavimo datos. Notarines išlaidas apmoka klientas.

  0,5 % nuo turto vertės – juridiniams asmenims 0,45 % nuo turto vertės – fiziniams asmenims
  8 PASTATO PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ BEI BŪSTO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

  Pirkėjas, pasirašydamas būsto įsigijimo sutartį, iš įmonės EIKA perima pastato priežiūros išlaidas bei būsto paslaugų apmokėjimo įsipareigojimus ir pasirašo sutartį su pastatą administruojančia įmone. Įsipareigojimai galioja tol, kol namo gyventojų balsų dauguma nepasirenka kito administratoriaus. Būsto pirkėjui pradedamos teikti komunalinės paslaugos, už kurias jis moka tiesiogiai paslaugų tiekėjui arba namo administratoriui.

  9 PASTATO ENERGINIS SERTIFIKATAS

  Prieš pasirašydamas su pardavėju Notarinę būsto pirkimo – pardavimo sutartį, pirkėjas yra supažindinamas su pastatui išduotu energinio naudingumo sertifikatu.

  10 BŪSTO PASKOLOS SUTARTIS

  Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo – pardavimo sutartį bankui, pasirašo su juo būsto paskolos sutartį. Sutarties administravimo mokestis mokamas pagal banko įkainius. Atsiskaitymas už įsigytą būstą įvykdomas, kai pirkėjas atlieka šiuos veiksmus.

  11 TURTO REGISTRAVIMAS

  Turtas registruojamas VĮ REGISTRŲ CENTRAS

  25 – 200 Eur
  12 TURTO VERTINIMAS

  Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai.

  60 – 100 Eur
  13 TURTO DRAUDIMAS

  Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje.

  30 – 100 Eur per metus
  14 ĮKEITIMO LAKŠTO REGISTRAVIMAS

  Įkeitimo lakštą hipotekoje registruoja pasirinktas notaras.

  30 – 150 Eur – juridiniams asmenims 15 – 180 Eur – fiziniams asmenims
  15 VISIŠKAS KLIENTO ATSISKAITYMAS SU PARDAVĖJU

  Klientas privalo per 30 d. nuo Notarinės sutarties pasirašymo atlikti 15 – 18 punktuose įvardintus veiksmus, kad bankas galėtų pervesti pinigus už įsigytą turtą.

  16 PRANEŠIMAS DĖL VISIŠKO ATSISKAITYMO

  Jeigu pirkėjui reikalinga pažyma apie visišką atsiskaitymą, per 30 d. nuo pinigų pervedimo į sąskaitą pirkėjas kreipiasi į pardavėją. Pažyma paruošiama per 5 d. d. ir ją galima atsiimti centrinėje EIKA būstinėje arba, kliento pageidavimu, ji gali būti išsiųsta registruotu paštu nurodytu adresu. Išduota pažyma turi būti registruota VĮ REGISTRŲ CENTRAS.

  No.. Action Information Cost
  1 REZERVACINĖ SUTARTIS Pasirašoma rezervacinė sutartis ir per 1 – 3 kalendorines dienas pirkėjas sumoka sutarto dydžio užstatą į sutartyje nurodytą sąskaitą. Šis užstatas negrąžinamas. Nepervedus pinigų per nurodytą terminą, laikoma, kad pirkėjas atsisako ketinimų įsigyti turtą. Tokiu atveju turtas nėra rezervuojamas ir gali būti parduodamas kitam pirkėjui. 4 000 Eur arba kita sutartyje nurodyta suma
  2 KLIENTAS SUMOKA UŽ BŪSTĄ PAGAL SUTARTĄ GRAFIKĄ Klientas sumoka pinigus pagal grafiką rezervacinėje, preliminarioje arba notarinėje sutartyje nurodyta tvarka.
  3 KLIENTAS PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS Jeigu būstas įsigyjamas naudojantis paskola, bankas suformuoja klientui pasiūlymą arba išduoda garantinį raštą dėl kredito suteikimo.
  4 NOTARINĖ BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Notarinė būsto pirkimo – pardavimo sutartis pasirašoma nurodytame notarų biure ne vėliau kaip 1 mėnuo po būsto perdavimo datos. Notarines išlaidas apmoka klientas. 0,5 % nuo turto vertės – juridiniams asmenims 0,45 % nuo turto vertės – fiziniams asmenims
  5 PASTATO PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ BEI BŪSTO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS Pirkėjas, pasirašydamas būsto įsigijimo sutartį, iš įmonės EIKA perima pastato priežiūros išlaidas bei būsto paslaugų apmokėjimo įsipareigojimus ir pasirašo sutartį su pastatą administruojančia įmone. Įsipareigojimai galioja tol, kol namo gyventojų balsų dauguma nepasirenka kito administratoriaus. Būsto pirkėjui pradedamos teikti komunalinės paslaugos, už kurias jis moka tiesiogiai paslaugų tiekėjui arba namo administratoriui.
  6 PASTATO ENERGINIS SERTIFIKATAS Prieš pasirašydamas su pardavėju Notarinę būsto pirkimo – pardavimo sutartį, pirkėjas yra supažindinamas su pastatui išduotu energinio naudingumo sertifikatu.
  7 BŪSTO PASKOLOS SUTARTIS Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo – pardavimo sutartį bankui, pasirašo su juo būsto paskolos sutartį. Sutarties administravimo mokestis mokamas pagal banko įkainius. Atsiskaitymas už įsigytą būstą įvykdomas, kai pirkėjas atlieka šiuos veiksmus.
  8 TURTO REGISTRAVIMAS Turtas registruojamas VĮ REGISTRŲ CENTRAS 25 – 200 Eur
  9 TURTO VERTINIMAS Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai. 60 – 100 Eur
  10 TURTO DRAUDIMAS Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje. 30 – 100 Eur per metus
  11 ĮKEITIMO LAKŠTO REGISTRAVIMAS Įkeitimo lakštą hipotekoje registruoja pasirinktas notaras. 30 – 150 Eur – juridiniams asmenims 15 – 180 Eur – fiziniams asmenims
  12 VISIŠKAS KLIENTO ATSISKAITYMAS SU PARDAVĖJU Klientas privalo per 30 d. nuo Notarinės sutarties pasirašymo atlikti 15 – 18 punktuose įvardintus veiksmus, kad bankas galėtų pervesti pinigus už įsigytą turtą.
  13 PRANEŠIMAS NR. 2: DĖL VISIŠKO ATSISKAITYMO Jeigu pirkėjui reikalinga pažyma apie visišką atsiskaitymą, per 30 d. nuo pinigų pervedimo į sąskaitą pirkėjas kreipiasi į pardavėją. Pažyma paruošiama per 5 d. d. ir ją galima atsiimti centrinėje EIKA būstinėje arba, kliento pageidavimu, ji gali būti išsiųsta registruotu paštu nurodytu adresu. Išduota pažyma turi būti registruota VĮ REGISTRŲ CENTRAS.
  Don’t miss real estate market news!