VYTAUTO 35laisvų butų: 17
LIVE SQUARElaisvų butų: 7
ŽALGIRIO 135laisvų butų: 4
NAMŲ PYNĖSlaisvų butų: 68
BAJORŲ ALĖJOSlaisvų butų: 29
EIKA NAMAI PILAITĖJElaisvų butų: 75