MAŽVYDO 2laisvų butų: 50
Mėlyni Vilkai
ŠV. STEPONO BALTAS LAPAS
ANTAKALNIO PANORAMAlaisvų butų: 3
MINDAUGO BALTAS LAPASlaisvų butų: 3
VYTAUTO 35
LIVE SQUARE
BAJORŲ ALĖJOSlaisvų butų: 4
EIKA NAMAI PILAITĖJElaisvų butų: 21