MAŽVYDO 2laisvų butų: 77
Mėlyni Vilkai
ŠV. STEPONO BALTAS LAPAS
ANTAKALNIO PANORAMAlaisvų butų: 7
BALTAS LAPASlaisvų butų: 32
VYTAUTO 35laisvų butų: 1
LIVE SQUARE
NAMŲ PYNĖSlaisvų butų: 2
BAJORŲ ALĖJOSlaisvų butų: 9
EIKA NAMAI PILAITĖJElaisvų butų: 52