VYTAUTO 35laisvų butų: 17
LIVE SQUARElaisvų butų: 6
ŽALGIRIO 135laisvų butų: 1
NAMŲ PYNĖSlaisvų butų: 57
BAJORŲ ALĖJOSlaisvų butų: 27
EIKA NAMAI PILAITĖJElaisvų butų: 62