VYTAUTO 35laisvų butų: 23
LIVE SQUARElaisvų butų: 13
ŽALGIRIO 135laisvų butų: 5
NAMŲ PYNĖSlaisvų butų: 99
BAJORŲ ALĖJOSlaisvų butų: 41
EIKA NAMAI PILAITĖJElaisvų butų: 96